DISKRÉTNE RIADENIE SO ŠÍRKOVOU MODULÁCIOU IMPULZOV S PREDPÍSANOU ZMENOU POLOHY A RÝCHLOSTI

Volume: 
Special Volume
Abstract 

Tento príspevok sa zaoberá časovo suboptimálnym riadením rýdzoastatickej sústavy druhého rádu na princípe symetrickej šírkovej modulácie impulzov.

Author 
Sovišová, D. Oravec, I.