LABORATÓRNE CVIČENIA Z PREDMETOV ORIENTOVANÝCH NA PRAX

Volume: 
Special Volume
Abstract 

V článku navrhujeme možnosti rozvoja klasických automatizérskych predmetov ako napr. Prvky riadiacich systémov, Snímače a prevodníky a pod. Okrem niektorých možností vylepšenia klasických laboratórnych cvičení ukazujeme aj možnosti rozšírenia výučby iným smerom.

Author 
Richard Balogh