Hlavný výbor a členovia

Hlavný výbor

Hlavný výbor:

Predseda:
Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

Podpredsedovia:
Prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. 
Prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.

Vedecký tajomník:
doc. Ing. Branislav Hrúz, PhD.

Hospodárka:
Katarína Knežiková

Výkonná redaktorka časopisu "Journal of Cybernetics and Informatics":
doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.

Splnomocnenec pre IFAC:
Prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Splnomocnenec pre EurAi:
Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD

Členovia:

Prof. Ing. Mikulaš Alexík, PhD.

Ing. Ivana Budinská, PhD.

Prof. Ing. Otokar Grošek, PhD.

Prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.

Prof. Ing. Dušan Krokavec, PhD.

Prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.

Prof. Ing. Ľudovít Molnár, DrSc.

Prof. Ing. Oliver Moravčík, PhD.

Prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.

Prof. Ing. Ján Sarnovský, PhD.

doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.

Prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.

Prof. Ing. Milan Žalman, PhD.

Doc. Ing. Peter Schreiber, PhD.

Prof. Ing. Peter Sinčák, PhD.